Internet is veel meer dan facebook, twitter, een beetje mailen en surfen op het internet. Het gaat om miljarden devices die op een of andere wijze met elkaar verbonden en  met elkaar ‘praten’ en de fysieke wereld om ons heen gaande houden. Volgens een deze week verschenen BI Rapport gaat het om een steeds groter stijgend aantal devices, sensoren, en ‘computing power’ dat de consumer, business tot business en overheids industrieën overstijgt.

Internet of Things

Vandaag de dag zou het om 1.9 miljard devices gaan die met elkaar verbonden zijn. In 2018 zou het al om maar liefst 9 miljard devices gaan. Ter vergelijking dat is evenveel van alle smartphones, smart tv’s , tablets en desktops en pc’s tesamen. Technologie staat voor zeer grote veranderingen zowel in hoe mensen met elkaar om gaan, als in dienstverlening, stedenbouw, energie, gezondheidszorg, retail en alles wat om ons heen belangrijk is.

Internet of Things

Klik op onderstaande infographic voor een eventuele vergroting.

Internet of Things

Bron: BI Intelligence/Beechem Research

Photo: keoni101 (cc)