Opvallend. In het eerste kwartaal van 2016 stelde 42 procent van de Nederlanders die een smartphone hadden aangeschaft, dat zij het toestel online hadden gekocht – tegen 47 procent een jaar eerder. Dit blijkt uit onderzoek van Telecompaper. Vooral smartphones van Apple en HTC worden vaker dan voorheen in een fysieke winkel gekocht (+13 en +15 procentpunten dan een jaar eerder).

Uit het ‘Dutch Smartphone User Q1 2016’ rapport van Telecompaper komt verder naar voren dat 86 procent van de Nederlandse consumenten een smartphone heeft. Dat is een toename van 5 procentpunten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. Aangezien bijna iedereen onder de 30 jaar al een smartphone heeft, komt de groei in penetratie vooral van mensen van 50 jaar en ouder. 84 procent van de Nederlanders van 50-64 jaar stelde het afgelopen kwartaal over een smartphone te beschikken, tegen 67 procent een jaar eerder: een flinke groei van 17 procentpunten. Bij de Nederlanders van 65 tot en met 80 jaar is het smartphonebezit in een jaar tijd met 9 procentpunten gegroeid: van 54 procent naar 63 procent. Mogelijk is dit een verklaring voor de toename in aankoop via fysieke winkels: traditioneel maken ouderen minder gebruik van online shops.

Samsung marktleider, Apple groeit
Hoewel Samsung nog steeds marktleider is op de Nederlandse smartphone-markt, met een volume-aandeel van 45 procent, groeit Apple gestaag. Bijna één op de drie Nederlanders (28%) had in het eerste kwartaal van dit jaar een iPhone, 3 procentpunten meer dan een jaar eerder. Logischerwijze groeide ook het aandeel van iOS op de smartphonemarkt naar 28 procent, vooral ten koste van het Android-besturingssysteem. 67 procent van de smartphone-gebruikers heeft nu een Android-smartphone, tegen 71 procent in het eerste kwartaal van 2015. Het marktaandeel van Apple is leeftijdsgebonden en neemt af naarmate de smartphone-gebruiker ouder is, terwijl het omgekeerde hier het geval is voor Samsung.

Smartphone-gebruikers zijn gemiddeld genomen meer enthousiast over hun handset dan een jaar eerder. De gemiddelde Net Promoter Score (NPS), het percentage consumenten dat een product aanbeveelt versus het aandeel dat dit niet doet, kwam in het eerste kwartaal van 2016 uit op +12 voor alle smartphone-merken samen, tegen slechts +1 een jaar eerder. Vooral eigenaren van een Sony, HTC en Huawei-smartphone zijn meer tevreden over hun toestel. Hun NPS steeg met respectievelijk 23, 18 en 17 punten. Apple-bezitters zijn nog altijd het meest bereid om hun merk aan te raden bij anderen, met een NPS van +27. Samsung blijft ver achter met een NPS van +9.

Vooral camera op smartphone gebruikt

Het smartphone-rapport van Telecompaper licht ook toe hoe consumenten hun smartphone gebruiken. De meest gebruikte functie is de camera. 87 procent van de mensen met een smartphone zegt de camera te gebruiken. Acht op de tien smartphone-gebruikers verstuurt tekstberichten (SMS) en bijna twee derde gebruikt hun smartphone om emails te versturen en te ontvangen. Opvallend is dat consumenten met een smartphone van Sony of Apple meer functionaliteiten van hun toestel gebruiken dan gemiddeld, terwijl consumenten met een LG-smartphone juist minder functionaliteiten benutten.

bron:telecompaper