De meeste van ons kennen het fantastische videofragment uit 1999 van Frans Bromet waarbij mensen werden gevraagd naar het nut van mobiele telefoons.Uit deze interviews bleek maar weer hoe argwanend mensen zijn voor innovatie en verandering. “We hebben toch een antwoordapparaat”, en als we pech hebben “is er altijd wel een telefooncel in de buurt”. Hoe anders is het nu 10 jaar later of niet? Ook nu is men weer de straat opgegaan met de vraag of ze de komende jaren een Google Glass gaan aanschaffen, de Google Car gaan gebruiken en of de 3D Printer gemeengoed gaat worden. De antwoorden laten zicht raden. Bekijk het videofragment.

Photo: taedc (cc)