Een complete revolutie in de auto industrie door nieuwe technologien die elkaar in rap tempo opvolgen. Digitalisatie, nieuwe businessmodellen en sterk veranderd consumentengedrag hebben er voor gezorgd dat de auto-industrie op zijn kop staat. Mobility is een vraagstuk dat veel breder gaat dan de industrie alleen. En wat te denken van connected cars, electische auto’s, big date en gedeelde mobiliteit? McKinsey&Company geeft een impressie in deze 2 minuten durende video die een korte maar impactvolle impressie geeft tot aan 2030.

Meer weten? Klik hier voor een uitvoerige analyse van de McKinsey&Company.