De meest ingezette vorm van mobile marketing, is advertising. 69% van de marketeers die mobile marketing inzetten, is dit in de vorm van mobile banners. Na advertising is de mobile app het meest ingezet. Ruim de helft (55%) van de marketeers die aan het onderzoek hebben meegewerkt, geeft aan over één of meer apps te beschikken. Dit is nog altijd een hoog percentage, maar veel minder dan vorig jaar toen 78% van de marketeers zei een app te hebben. De tijd dat mobile marketing synoniem stond voor mobile apps lijkt hiermee verleden tijd.

Dit is een van de conclusies uit de derde editie van de jaarlijkse Mobile Marketing Monitor, een onderzoek naar de inzet van mobile marketing in Nederland onder de top-500 adverteerders in Nederland.

Het onderzoek is uitgevoerd door MobileMarketing.nl (onderdeel van Adformatie) in opdracht van data driven digital marketing specialist MediaScience. De resultaten zijn vanochtend gepresenteerd tijdens een ontbijtsessie met Richard Otto (MobileMarketing.nl/ Adformatie), René Zeedijk (MediaScience) en Erik de Zwart (media ondernemer en investeerder).

Uit het onderzoek blijkt dat de belangstelling onder marketeers voor mobile nog steeds groeit. Liefst 90% van de ondervraagde Top-500 adverteerders heeft het afgelopen jaar mobile marketing ingezet. Dit resultaat is zelf nog iets hoger uit dan de voorspelling die de marketeers vorige jaar deden, toen 86% van de respondenten aangaf van plan te zijn om mobile te gaan inzetten. Voor het komende jaar verwacht 93% van de adverteerders mobile marketing gaan inzetten.

Een andere conclusie uit het onderzoek, is dat adverteerders mobile steeds meer inzetten als een geïntegreerd onderdeel van de marketingmix. Inmiddels is dit bij 66% van de adverteerders het geval, tegen 42% twee jaar geleden. Van de marketeers die mobile nog niet hebben geïntegreerd, zegt 85% dit komend jaar te willen realiseren. Het aandeel adverteerders dat mobile ‘ad-hoc’ of ‘experimenteel’ inzet, neemt daarvoor verder af (van 34% naar 12%).

De groeiende belangstelling van adverteerders heeft tot gevolg dat er ook meer geld gaat naar mobile marketing. Ruim de helft (51%) van de adverteerders geeft aan over een hoger budget voor mobile te beschikken. 10% besteedt meer dan 40% van de totale marketing uitgaven inmiddels aan mobiel. Overigens maken veel bedrijven budgettair geen onderscheid tussen online en mobile; bij 54% van de adverteerders is mobile onderdeel van het online budget.

Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van QR-codes en augmented reality voor mobile marketing verder is ingezakt. Nog maar 20% van de adverteerders gebruikt wel eens QR-codes. Dat is 12% minder dan het jaar ervoor. Augmented Reality (AR) maakt een nog sterker daling door. Werd AR vorig jaar nog ingezet door 14% van de respondenten, dit jaar is dit 5,2%. Bluetooth marketing speelt – ondanks Apple’s iBeacon-technologie – nog steeds geen rol van betekenis.

De belangrijkste doelstelling van marketeers met mobile marketing, is engagement (43,3%), gevolgd door directe verkoop (39,2%) en merkbekendheid (35%). Daarnaast noemt 28,3% het ‘Ondersteunen van specifieke promoties’. ‘Innovatie’, ‘Loyalty’, ‘CRM en dataverrijking’ en ‘Onderscheid van concurrentie’ worden in slechts beperkte mate genoemd door de respondenten.

Hierin gaan wel een paar verschuivingen plaatsvinden. ‘Merkbekendheid’ zal een minder belangrijke doelstelling gaan worden. Ook het inzetten van mobile om je te onderscheiden van de concurrentie zal minder van belang worden. Daarentegen zullen de doelstellingen, ‘engagement creëren’, ‘loyaliteit generen’, ‘CRM en dataverrijking’ in belang toenemen.

Het rapport sluit af met misschien wel de belangrijkste vraag: “Hoe tevreden bent u over de effectiviteit van mobile marketing?”. De ROI is immers het voornaamste argument om voor een marketing vorm te kiezen. Respondenten konden kiezen uit een rapportcijfer van 1 tot en met 5. Het gemiddelde rapportcijfer komt op 3,4 (tussen neutraal/tevreden); een score die duidelijk maakt dat er wat betreft effectiviteit nog genoeg ruimte ligt voor verbetering.

Richard Otto (MobileMarketing.nl/ Adformatie):
‘In de Mobile Marketing Monitor 2012 bleken techniek en consument klaar te zijn voor mobile marketing, maar adverteerders waren nog voorzichtig met het op grote schaal inzetten van mobile marketing. Vorig jaar bleek al dat de 500-grootste adverteerders mobile steeds meer zagen als een vast onderdeel van hun marketingmix. Het zal geen verrassing zijn dat adverteerders dit jaar nog serieuzer naar mobiel kijken, maar we zien nu ook dat het steeds meer wordt ingezet. De resultaten van Mobile Marketing Monitor 2014 laten goed zien waarop deze adverteerders hun focus leggen en hoe zij mobile in hun marketingactiviteiten integreren.’

René Zeedijk (MediaScience):
Het Mobile Marketing Monitor onderzoek 2014 geeft een mooi inzicht in hoe mobiel wordt ingezet door de grootste adverteerders van Nederland. Met deze gegevens signaleren we nieuwe feiten, trends en krijgt mobiel de aandacht die het verdient. MediaScience is dan ook als opdrachtgever van dit onderzoek nauw betrokken geweest bij de totstandkoming. Een duidelijke trend in 2014 is dat de adverteerders zich nu volop gaan richten op het responsive maken van hun website en dat sluit naadloos aan bij het feit waarin MediaScience denkt en werkt. Namelijk niet meer in kanalen maar de doelgroep op alle mogelijke devices kunnen bereiken en “always on” hiermee kunnen communiceren. MediaScience is dan ook trots om dit onderzoek te delen met de markt.’

Bron: Mobilemarketing
Photo: amplifieduk (cc)