Twee derde van de Nederlanders gebruikt het internet nog altijd het meest waarvoor het ooit bedoeld is: om vrijuit informatie op te kunnen zoeken. Toch denkt een kwart van de mensen dat er op internet sprake is van censuur. Hoewel de helft vindt dat het leven complexer is geworden sinds het internet, kunnen de meeste mensen zich geen leven meer zonder voorstellen.

Dat blijkt uit een landelijk representatief onderzoek onder 1036 Nederlanders dat provider XS4ALL heeft laten uitvoeren bij zijn 25-jarig bestaan door bureau Motivaction. In het jubileumjaar wilde de provider peilen wat 25 jaar internet het Nederlandse publiek heeft gebracht. Motivaction vroeg mensen hoe ze internet gebruiken, wat ze belangrijk vinden en waar ze zich zorgen over maken.

Vrijheid van informatie
Vrije toegang tot informatie was in 1993 de belangrijkste reden voor vier internetpioniers om XS4ALL op te richten. Volgens het onderzoek vinden maar liefst vier op de vijf Nederlanders dat internet een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vrije uitwisseling van gegevens, informatie en ideeën. Zes op de tien mensen zien de toegankelijkheid van informatie als het grootste voordeel van internet, 66 procent gebruikt het internet vooral voor het opzoeken van informatie.

Nadelen van internet
Maar respondenten zien ook nadelen. De schandalen rond datalekken, datahandel in persoonsgegevens en de afkeer van toenemende online scheldpartijen worden genoemd in de reacties. Een kwart ‒ met name jongeren ‒ ziet het steeds grotere gebrek aan privacy als een nadeel. Slechts één op de drie mensen vindt dat het internet in Nederland vrij van censuur is, een kwart van de Nederlanders vindt dat er wel sprake is van censuur. Drie van de vijf Nederlanders zijn bang voor cybercriminelen die uit zijn op hun geld of gegevens ‒ één op de vijf voor bedrijven die hun online gedrag in kaart brengen. Eén op de tien mensen ergert zich aan social media. Over een eventueel verbod op anoniem reageren zijn de meningen sterk verdeeld: 38 procent is voor en 30 procent tegen. De rest heeft geen uitgesproken mening.