Jawel, het is zover. Eindelijk 5G in Nederland! Het gaat nog wel om een proef, en wel in Groningen.

Het 5G Lab ‘5Groningen’ is deze week officieel geopend. Het gaat om een testruimte binnen het Zernike-complex waar ondernemers met studenten, docenten en onderzoekers pilots uitvoeren met toepassingen van 5G, waarmee tot honderd maal hogere doorvoersnelheden mogelijk zijn dan met 4G.

5G- Netwerken
De eerste 5G-netwerken in Nederland worden vooralsnog pas in 2020 verwacht, tot die tijd is Groningen de proeftuin voor de rest van het land. Het Lab is een initiatief van Economic Board Groningen en het eerste onderdeel van de Digital Society Hub, een ‘innovatiewerkplaats’, die er komt in Noord-Groningen. In het 5G Lab worden toepassingen op het gebied van zorg, energie, verkeer en logistiek, landbouw en leefomgeving getest.

Al sinds 2015 wordt er gewerkt aan 5G-pilots in Groningen. In het begin van 2017 zijn de eerste vijf pilots gestart. Er worden toepassingen getest op het gebied van zorg, energie, verkeer & logistiek, landbouw en leefomgeving. Bijvoorbeeld ziekten meten in gewassen op het land. Sensoren meten daarbij de gegevens en dankzij het snelle 5G kunnen deze, meestal grote hoeveelheid, data snel doorgestuurd worden voor een analyse. Of een diagnoses op afstand stellen, doordat de arts in het ziekenhuis dankzij de snelle verbinding live mee kan kijken in de ambulance.

Het 5G Lab ‘5Groningen’ is een initiatief van de Economic Board Groningen. Dat werkt met partners Agentschap Telecom, Ericsson, Hanzehogeschool, Huawei, KPN, Rijksuniversiteit Groningen, SURF, TNO en Vodafone. Noord-Groningen is als proeftuin aangewezen voor het 5G-netwerk, omdat er veel ruimte is, het aardbevingsgebied een economische impuls nodig heeft en omdat er belangrijke kennisinstituten in de buurt zijn.

Gewerkt aan 5G-ontwikkeling
Er wordt op meer plekken in Nederland gewerkt aan de ontwikkeling van 5G-netwerken. De gemeente Amsterdam wil in 2020 een belangrijke rol gaan spelen bij het invoeren van 5G-netwerken in Nederland. Het is de bedoeling om tijdens het EK 2020 – dat in dertien landen wordt georganiseerd – de Amsterdam Arena uit te rusten met een mobiel netwerk op basis van 5G.

Het moet onder meer mogelijk worden om op die manier videobeelden in HD-kwaliteit te verzenden en ontvangen. Ook willen de initiatiefnemers het netwerk gebruiken voor bijvoorbeeld projecten rondom openbare orde en transport. Het stadion wordt de komende jaren opgeknapt en voorzien van de benodigde sensors en netwerkapparatuur in samenwerking met Huawei, KPN, TNO en KPMG.

Ook de Europese Commissie wil dat in 2020 een 5G-netwerk actief is, om de groeiende hoeveelheid internetverkeer aan te kunnen. Tussen nu en 2020 wordt een groei van het mobiele dataverkeer met 800 procent verwacht. Een akkoord begin dit jaar tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad (waarin de lidstaten vertegenwoordigd zijn) moet de uitrol van 5G in de EU versnellen.

Bron:Telecompaper