De Taskforce Online Video van IAB Nederland, de branchevereniging voor digitale marketing, publiceert vandaag het Online Video Handboek 2016. Het handboek biedt een helder overzicht van de technische, operationele en commerciële aspecten van de online video-industrie. Het Online Video Handboek 2016 is vanaf vandaag te downloaden op IAB.nl/nieuws/handboek-online-video.

Het handboek behandelt onderwerpen als mediabestedingen, KPI’s en afrekenmodellen, formaten, technische standaarden, bereik en in- en verkoopmethoden. Dit maakt de uitgave relevant voor zowel mensen die (nog) weinig technische kennis hebben van online video als voor gevorderden die op zoek zijn naar informatie over specifieke onderwerpen. Onderwerpen die uitgebreide documentatie of diepgaander informatie vereisen, zijn voorzien van de nodige links.

Downloaden? Klik hier.

Grote behoefte aan duidelijkheid
Martijn Garretsen, vice voorzitter Taskforce Online Video, signaleert de behoefte die er momenteel heerst in de markt: “Online video-advertising krijgt steeds meer invloed op adverteerders, techniek- en mediabedrijven. Vorig jaar stegen de Europese budgetten voor video met 35 procent. Door deze groei is er een complex ecosysteem ontstaan met veel spelers, grote belangen en een grote afhankelijkheid van technologie. IAB voorziet daarom met het handboek in een gecentreerde en overzichtelijke bron van informatie, een bron die er tot op heden nog niet in deze vorm was.”

Verdere standaardisering van online video-advertising
Het Online Video Handboek 2016 is samengesteld door een uitgebreid team van bij het IAB aangesloten vakspecialisten en is een volgende stap in het standaardiseren van online video. De vereniging werkt al sinds 2009 aan de (internationale) standaardisering van online video, om zo productie op schaal te bevorderen. Bijvoorbeeld met de totstandkoming van het VAST-protocol, een standaard communicatieprotocol voor het serveren van video-advertenties. De richtlijnen van het VAST-protocol komen in de publicatie ook uitgebreid aan bod.