Social Media en Mobile gaan hand in hand. De meeste tweets en updates op linkedin en facebook bijvoorbeeld komen van mobiele devices. En dat Social Media inmiddels een plek verworven heeft in elke online mediamix staat vast. Maar lukraak een campagne starten op social media omdat er nu eemaal bijhoort zorgt natuurlijk niet voor optimale resultaten. Het P.O.S.T. model van Forrester heeft een antwoord op elke social media campagne en strategie waarbij interactie, affectie en betrokkenheid ofterwel ‘engagement’ een belangrijke rol speelt. Alles voor een langdurige relatie met je klanten.

Gebruik de factoren van het POST model voor elke social media strategie:

People
Wie wil je bereiken, en wie zijn de’ influencers’ en ‘opinieleiders binnen je doelgroep. Met andere woorden wie heeft invloed binnen je doelgroep en hoe kun je deze doelgroep activeren binnen social media. Een duidelijke content strategie is belangrijk bij de start van een campagne.

Objectives
Welke doelen stel je voor je social marketing campagne. Social media staat bekend als het medium waarbij de reputatie van je organisatie wordt bepaald door de mensen die er op social media over spreken. Dit heeft effect op de houding/attitude van de doelgroep ten opzichte van merken. De mening van de crowd staat hierbij voorop. Als organisatie dien je altijd te beginnen met ‘luisteren’ wat wordt over je merk gezegd, door wie en in welke mate. Maak je doelstellingen daarbij SMART. Dit kan het afhandelen van vragen via Twitter en Facebook zijn binnen een bepaalde tijdsperiode maar ook het starten van discussies met als doel reacties op te wekken of het laten doorsturen van je campagnecommercial/viral door een x aantal influencers kunnen doelen zijn binnen je social media campagne.

Strategy
Begin niet met het middel maar met een doordachte strategie. Welke relatie wil je met je klanten aangaan, hoe wil je deze attitude van je doelgroep veranderen en welke richting wil je op. De strategie op social media kent vooral het ‘luisteren naar de klant’, het activeren van je eigen organisatie als een organisatie die kwalitatief betere en menselijkere dialogen aangaat met de doelgroep, het samen met de doelgroep ontwikkelen van producten en diensten, en tot slot zorgen voor engagement van de doelgroep met je organisatie.

Technology
Welke middelen worden ingezet, hoe vaak zet je deze middelen in. Dit is afhankelijk van People, Objectives, en de Strategy. De middelen kunnen dus heel divers zijn.  Denk aan Facebook en/of Linkedin, maar ook net zo goed Forums, diverse Weblogs, Twitter, Instagram, Vine of Pinterest.

Een van de grootste en misschien wel het bekendste global concerns Coca-Cola gebruikt social media met name als trafficdriver voor haar eigen corporate website www.coca-colacompany.com. Coca-Cola heeft dan ook een fantastische mobiel geoptimaliseerde website waar door middel van storytelling elke bezoeker betrokken en engaged raakt.

Bron: Forrester

Photo: jasonahowie (cc)