V&D, Perrysport, Dixons en Scapino: grote winkelketens verdwijnen uit het Nederlandse straatbeeld. Volgens de directies en analisten vooral een gevolg van de toegenomen verkopen via internet. Uit een analyse van het Telecompaper Consumer Panel over de afgelopen vijf jaar blijkt dat Nederlanders inderdaad steeds vaker een aankoop via internet doen. Daarnaast geldt dat wanneer zij eenmaal online aankopen doen, zij dit ook steeds vaker gaan doen.

In februari 2012 gaf 85 procent van de Nederlandse consumenten (12-80 jaar) aan in de afgelopen 12 maanden minimaal éénmaal een product of dienst via internet gekocht te hebben. Vier jaar later ligt dit op 91 procent. De grootste groei is echter te vinden bij de groep die meer dan 12 keer per jaar iets via internet koopt. In 2012 deed 18 procent van de Nederlanders gemiddeld meer dan één aankoop per maand. Begin 2016 ligt dit op 31 procent.

chart

20-49 jarigen kopen het vaakst online

Niet jongeren, maar de leeftijdscategorie van 20 t/m 49-jarigen kopen het vaakst items via internet. Voor wat betreft het wel of niet doen van internetaankopen zit weinig verschil tussen de leeftijdsgroepen. Alleen de tieners (12-19 jaar) wijken licht af: 87 procent kocht afgelopen 12 maanden minimaal éénmaal een product of dienst online.

De grootste verschillen zitten in de frequentie en dan vooral de groep die gemiddeld vaker dan maandelijks aankopen doet via internet. Bij de 20 t/m 49-jarigen ligt dit rond de 35 procent, terwijl dit bij tieners en vijftigers (50-64 jaar) rond de 30 procent ligt. Voor 65-plussers ligt de frequentie ‘vaker dan maandelijks’ nog wat lager: op 24 procent.

chart (1)

Mannen en vrouwen kopen evenveel, wel andere producten

In frequentie van aankopen zijn geen grote verschillen tussen mannen en vrouwen te ontdekken. Mannen lijken net iets frequenter aankopen te doen via internet dan vrouwen. Uit eerder onderzoek van het Consumer Panel bleek echter wel dat er hele andere producten of diensten gekocht werden door de verschillende geslachten. Zo kopen mannen vaker elektronica en reizen (2e en 3e plek), terwijl vrouwen vaker tickets en boeken online kopen (2een 3e plek). De populairste producten zijn voor beide groepen wel gelijk: kleding, schoenen en tassen.

Bron: Telecompaper