Nederlanders gebruiken hun smartphone steeds meer als een digitale portemonnee. Terwijl we minder bellen en sms’en, pakken we onze telefoon vaker voor online bankieren, online winkelen en als toegangskaart. Het gemiddeld aantal apps op onze smartphone steeg naar 31 en de meest gebruikte media app op smartphones is niet langer YouTube. Spotify neemt die positie over. Daarnaast zijn de virtuele assistenten, waardoor we bijvoorbeeld tegen onze apparaten kunnen praten, verder in opkomst. Dat blijkt allemaal uit het onderzoek ‘Trends in Digitale Media’ dat onderzoeksbureau GfK jaarlijks uitvoert onder Nederlandse internetgebruikers.   

Gevarieerder gebruik smartphones

Nederlanders regelen steeds meer praktische en financiële zaken met hun smartphone. Zo gebruikt 27% van de respondenten de smartphone als toegangskaart voor bijvoorbeeld musea en concerten of als instapkaart in het vliegtuig. Vorig jaar was dat nog 21%. Ook worden smartphones in 2018 vaker gebruikt om online aankopen te doen dan het jaar ervoor: 36% tegenover 30% in 2017.

Daarnaast bankieren we vaker dan voorheen op de smartphone. 58% geeft aan hun smartphone daarvoor te gebruiken. Bellen en sms’en wordt juist minder gedaan. 74% van de smartphonegebruikers belt met zijn toestel, een daling van 6 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. 51% sms’t, maar liefst 11 procentpunt minder ten opzichte van vorig jaar.

Gebruik tablets blijft dalen

In 2018 is 91% van de respondenten in het bezit van een smartphone, dat zijn 12,6 miljoen Nederlanders. Een stijging van 3 procentpunten in vergelijking met 2017.

Terwijl we de smartphones vaker voor verschillende praktische dingen erbij pakken, vlakt dat bij tablets juist af. De tablet werd vorig jaar al minder veelzijdig gebruikt en deze trend zet zich voort. In 2018 gebruikten consumenten hun tablet vooral minder voor het downloaden van apps en bankieren. Internetten is nog steeds de meest gebruikte functie van een tablet. Het bezit van tablets is gestabiliseerd op 70%, wat neer komt op 9,7 miljoen Nederlanders. Slechts 3% van de respondenten geeft aan de intentie te hebben een tablet aan te schaffen.

Media apps op de smartphone: Spotify nieuwe nummer 1

Spotify is de meest gebruikte media app op smartphones. De muziekstreamdienst wordt in 2018 vaker gebruikt dan YouTube, de nummer 1 van 2017. Nu.nl staat op de derde plek van meest gebruikte media apps.

Gemiddeld staan op een smartphone in Nederland 31 apps, ten opzichte van 28 in 2017. YouTube, Spotify en daarna Netflix op nummer 3 zijn de apps die op de meeste smartphones te vinden zijn. Netflix stoot daarmee Nu.nl uit de top 3.

Virtuele assistenten in opkomst

2018 was ook het jaar van de opkomst van Virtual Assistants en Digital Home Assistants (DHA’s). Een vijfde van de Nederlanders heeft weleens een virtuele assistent gebruikt, vorig jaar was dat nog 17%. Ruim driekwart (77%) gaf aan wel eens van een virtuele assistent gehoord te hebben en 66% kent er minstens één bij naam.

De bekendste virtuele assistent in Nederland is nog Siri, van Apple. 49% geeft aan die te kennen. Concurrerende virtuele assistenten groeien echter snel in bekendheid. Vergeleken met vorig jaar kennen anderhalf maal zoveel Nederlanders Google Assistent (38%) en is de bekendheid van Amazon’s Alexa verdrievoudigd tot 15%.

Ruim een op de vier Nederlanders is ook bekend met Digital Home Assistants. Een DHA wordt voornamelijk gebruikt om thuis muziek af te spelen. Zowel streams (36%) als radio (32%). Een andere veelgebruikte functie is het volgen van het nieuws, wat 34% weleens doet. Google Home wordt met 19% het vaakst genoemd als bekende DHA. Dit is ook het systeem dat de meeste mensen in bezit hebben.