Voor het eerst is in Nederland op grote schaal het gebruik van verschillende voice-toepassingen onderzocht. Kantar voerde dit onderzoek uit onder 37.000 Nederlandse huishoudens. Het onderzoek laat zien dat sinds de introductie van Google Home op de Nederlandse markt, slechts 4,5 maand geleden, nu al 5% van de Nederlandse huishoudens een slimme luidspreker gebruikt.

17% van de huishoudens is bekend met smart speakers, zoals Google Home en Amazon Alexa, en 4% geeft aan van plan te zijn er in de nabije toekomst een te gaan gebruiken. Dit betekent dat de verwachte groei van slimme luidsprekers in Nederlandse huishoudens in het komende half jaar rond de 80% ligt.

29% van de Nederlandse huishoudens gebruikt voice via mobiele telefoon

We zijn al langer bekend met het geven van spraak-gestuurde commando’s via de mobiele telefoon door o.a. Siri van Apple. De helft van de huishoudens in Nederland geeft aan bekend te zijn met spraak-gestuurde diensten via de mobiele telefoon. 29% van de Nederlandse huishoudens maakt hier daadwerkelijk gebruik van.

Internet doorzoeken, muziek luisteren en web-winkelen met je stem

Een smart speaker maakt gebruik van dezelfde spraaktechnologie; het apparaat kan worden geactiveerd met spraakcommando’s. De voice-assistent reageert op de spraakcommando’s met een antwoord via de speaker van het apparaat. Dit maakt het mogelijk om door middel van het stellen van een vraag het internet te doorzoeken en muziek te luisteren, maar ook om online aankopen te doen.

Internationaal heeft de smart speaker als categorie een enorme groei doorgemaakt. In Nederland gaat de adaptatie van de slimme luidsprekers Google Home en Amazon Alexa nu snel. 5% van de Nederlandse huishoudens gebruikt al Google Home, 15% zegt het te kennen en 4% geeft aan van plan te zijn het binnenkort te gaan gebruiken. Bij Amazon Alexa liggen de Nederlandse cijfers lager. Circa 1% van de huishoudens gebruikt het, 1% spreekt de intentie uit het de komende maanden te gaan gebruiken en 7% is er al mee bekend.

Gerben Boot, Client Service & Innovation Director Kantar TNS: “Uit ons onderzoek wordt duidelijk dat voice aan een onstuitbare opmars bezig is in Nederland. Met de komst van smart speakers vervaagt de grens tussen online en offline nog meer. Dit biedt bedrijven grote kansen op tal van terreinen, zoals het verbeteren van services en het bouwen van merken. Wij zijn dan ook blij met ons nieuwe ‘Voice-panel’, het enige representatieve panel in Nederland onder smart speaker-gebruikers.”

2.000 smart speaker-gebruikers onder de knop

Kantar heeft als eerste onderzoeksbureau in Nederland toegang tot een representatieve steekproef van Nederlandse smart speaker-gebruikers. Dit ‘Voice-panel’ biedt toegang tot circa 2.000 smart speaker bezitters, waaronder circa 1.750 Google Home gebruikers. Van deze Voice-gebruikers zijn meer dan 150 achtergrondvariabelen bekend, waaronder gezinskenmerken en koopgewoonten.

Onderzoeksverantwoording

De resultaten in dit persbericht zijn gebaseerd op onderzoek dat Kantar tussen 7 en 28 februari 2019 heeft uitgevoerd. Circa 37.000 Nederlandse huishoudens werd gevraagd naar de bekendheid met voice, het daadwerkelijk gebruik van voice-toepassingen zoals smart speakers en de intentie om voice te gaan gebruiken in de toekomst.