Winkeliers vrezen dat betalen met de mobiele telefoon de deur opent voor dure betaalmethoden, zoals creditcardbetalingen en PayPal. Hierdoor komt het efficiënte Nederlandse betalingsverkeer met lage maatschappelijke kosten in gevaar. Daarom pleit Detailhandel Nederland bij de Europese Commissie voor goede regulering van het betalen met de mobiele telefoon.

Betalen met de mobiele telefoon staat in Nederland nog in de kinderschoenen, maar daar lijkt op korte termijn verandering in te komen. Een aantal grote internationale bedrijven, zoals PayPal, Apple en Visa, ontwikkelt achter de schermen in sneltreinvaart producten waarmee de klant met een mobiele telefoon kan betalen aan de kassa. Uit onderzoek van Detailhandel Nederland blijkt dat winkeliers niet onwelwillend staan tegenover deze vorm van betalen. Meer dan de helft van de ondervraagde winkeliers ziet betalen met de mobiele telefoon zelfs als een mogelijkheid om de klant beter van dienst te kunnen zijn.

Tegelijkertijd geven ondervraagde winkeliers aan zich zorgen te maken over de kosten die deze nieuwe vormen van betalen met zich meebrengen. Secretaris Betalingsverkeer Tom Ponjee: “In Nederland zijn weliswaar goede afspraken gemaakt over pinbetalingen met de mobiele telefoon, maar er ontbreekt een goed wetgevend kader voor alle andere vormen van betalen met de mobiele telefoon die momenteel ontwikkeld worden. Denk aan de betalingen met de mobiele telefoon van creditcardmaatschappijen of PayPal. Winkeliers betalen daarvoor een percentage van het aankoopbedrag, in plaats van een vast laag tarief. Hierdoor kunnen de kosten voor de Nederlandse samenleving miljoenen euro’s per jaar hoger uitvallen.”

Om te voorkomen dat de maatschappelijke kosten voor betalingsverkeer de pan uit rijzen moet er volgens Detailhandel Nederland zo snel mogelijk een duidelijk raamwerk komen voor het betalingsverkeer met de mobiele telefoon. Detailhandel Nederland pleit hiervoor binnen de Europese richtlijn voor betaaldiensten waarover momenteel gesproken wordt binnen Europa.

Winkeliers pleiten in Europa voor:

  • Keuzevrijheid in het type betaalmiddelen dat ze aan de kassa accepteren;
  • Vaste lage tarieven voor transacties, in plaats van een percentage van het aankoopbedrag. De huidige (contactloze) pinbetalingen zijn al op die manier ingericht. Nieuwe betaalmethoden zouden op dezelfde manier moeten werken;
  • Europese standaardisatie en protocollen voor het gebruik van mobiele betaalmiddelen, op basis van de Nederlandse situatie.

Photo: streamishmc (cc)