Apple-gebruikers blijken veel meer schoenen te hebben dan Android-, Windows- en Linux-gebruikers. Dit blijkt uit de onderzoeksresultaten van modeblog Dresscode.nl, dat onderzoek deed onder 5,939 Nederlandse en Vlaamse gebruikers. Hierbij werd onder meer gekeken naar de (mobile) devices van de ondervraagden en hun schoenencollectie. Liefst 36,2 % van alle Apple-gebruikers heeft meer dan 15 paar schoenen, bij Android ligt dit percentage met 30,4% een stuk lager.

Apple evangelisten worden door Android-gebruikers vaak beticht van ijdelheid omdat ze een strak design en de uitstraling van hun device belangrijker zouden vinden dan de werkelijke functionaliteit. Afgaand op het aantal schoenen dat zij blijken te bezitten, blijkt daar nu dus een kern van waarheid in te zitten.

Overvolle schoenenkasten bij Apple gebruikers
Meer dan de helft (53%) van de iOS-gebruikers in België en Nederland heeft meer dan 10 paar schoenen. 36% van de Apple-gebruikers heeft zelfs meer dan 15 paar schoenen in het bezit. Bij Android-gebruikers liggen deze percentages beduidend lager; Minder dan de helft van de gebruikers (48,1%) heeft meer dan 10 paar schoenen en slechts 30% heeft meer dan 15 paar schoenen.

Bij vrouwen is het verschil net iets groter dan bij mannen. Van de vrouwelijke Apple-gebruikers heeft 45% meer dan 15 paar schoenen, terwijl dit bij vrouwelijke Android-gebruikers slechts 34% is; een verschil van 11%. Bij mannen is dit verschil net iets kleiner, namelijk 8%. Van de mannelijke Apple-gebruikers heeft 20% meer dan 15 paar schoenen, van de mannelijke Android gebruikers dat meer dan 15 paar schoenen heeft blijkt het percentage op 12% steken.

Linux en Ubuntu gebruikers zijn geen schoenenliefhebbers
Naast Apple en Android zijn er natuurlijk ook andere alternatieve besturingssystemen, zoals Linux en Ubuntu. Hun gebruikers geven het minst om schoenen (en ijdelheid). Sterker nog, mannelijke Mac-gebruikers hebben gemiddeld meer schoenen dan de dames die een alternatief besturingssysteem gebruiken. 30% van de vrouwelijke gebruikers van deze systemen geeft aan meer dan 10 paar schoenen te hebben. Ter vergelijking: bij de mannelijke Mac-gebruikers is dit 36%.