Per 1 april 2017 is Yvonne de Jager de nieuwe directeur van IAB Nederland. Met een geschiedenis bij onder meer G+J Media, Marktplaats Zakelijk en Microsoft heeft De Jager een brede digitale achtergrond en is daarmee de perfecte kandidaat om de dagelijkse leiding van de branchevereniging voor marketing innovatie en digitaal adverteren op zich te nemen. De Jager heeft zich gecommitteerd voor een periode van minimaal twee jaar en neemt de rol over van Jeroen Verkroost, die als interim-directeur de functie een jaar heeft bekleed.

Indrukwekkende digitale carrière 

Naast haar reguliere werkzaamheden heeft De Jager ook diverse bestuursfuncties gehad bij zowel de MWG als het IAA. De Jager: “Het directeurschap bij IAB Nederland is een logische vervolgstap in mijn carrière. Ik kijk ernaar uit om mijn 25 jaar ervaring en mijn netwerk vol in te zetten om de toekomst van onze branche (mede) vorm te geven. Dit zal ik onder andere doen door het agenderen van onderwerpen die in de branche spelen en waarin de onafhankelijkheid van een brancheorganisatie een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld rondom de diversiteit van onze branche. Ik wil de creatieve en de meer data-gedreven kant van ons vak samenbrengen. Start-ups, oudgedienden en freelancers leveren allemaal een unieke bijdrage aan ons vakgebied. En juist deze diversiteit zorgt ervoor dat we tot nieuwe inzichten en oplossingen komen die leiden tot fundamentele verbeteringen. Maar het begint met kennismaken en kennis uitwisselen.” 

 

De toekomst van IAB Nederland

Nathalie Peters, voorzitter IAB Nederland, is zeer content met de aanstelling van De Jager:
“Het vinden van de juiste kandidaat was geen gemakkelijke opgave. De enorme marktdynamiek waarin onze vereniging opereert vraagt om een directeur die in staat is snel te bewegen en die ruimte heeft voor nieuwe ideeën en initiatieven. Iemand die kleinschalige experimenten de ruimte durft te geven, zaken organisch laat ontstaan en daar bestuursstructuren faciliterend in laat zijn. Zo’n rol is niet voor iedereen weggelegd, maar is Yvonne op het lijf geschreven. Zij is de ideale opvolgster van Jeroen Verkroost, die het IAB het afgelopen jaar fantastisch heeft geleid. We zijn blij dat Jeroen vanaf 1 april zal terugkeren in het IAB-bestuur, een functie die hij ook in de twee jaar voorafgaand aan zijn interim-periode heeft bekleed.” 

Verkroost: “Het was mij een voorrecht en een eer om deze positie het afgelopen jaar ad interim te mogen bekleden. Ik ben trots dat ik als directeur een bijdrage heb mogen leveren aan de verdere professionalisering van het IAB en de ontwikkeling van ons vak. Ik ken Yvonne goed en ben ervan overtuigd dat zij de kwaliteiten heeft om het IAB verder te ontwikkelen als vereniging van álle partijen die zich bezighouden met marketing innovatie.”