e-Village publiceert vandaag de 15e editie van de E-mail Benchmark. Het rapport staat boordevol cijfers en e-mailratio’s verkregen uit meer dan 3,5 miljard e-mails en ruim 14.000 campagnes. De E-mail Benchmark geeft onder andere inzicht in de trends en uitdagingen voor 2018 en waar het vakgebied staat. Voor de totstandkoming van de benchmark heeft e-Village in december een enquête gevoerd onder Nederlandse bedrijven en zijn de cijfers en ratio’s van alle Clang-gebruikers geanalyseerd.

Dit jaar zijn er wederom opvallende uitkomsten te zien. Zo heeft er een verschuiving wat betreft populairste verzenddag plaatsgevonden, is marketing automation de belangrijkste trend en uitdaging voor 2018 en zijn de cijfers en ratio’s van transactionele e-mails flink gestegen.

E-mailmarketing wederom belangrijkste marketingkanaal
Voor 80% van de respondenten wordt e-mailmarketing in 2018 nog belangrijker. Het kanaal staat dit jaar dan ook wederom op nummer 1 in de top 3 belangrijkste kanalen van de online marketingmix. De tweede en derde plek worden vervuld door SEO en SEA. De belangrijkste doelen voor het inzetten van e-mailmarketing zijn het genereren van traffic naar de website, webshop of winkel, het stimuleren van verkoop en branding. Om deze doelen te bereiken neemt 80% van de respondenten e-mailmarketing mee in de marketingstrategie.

Marketing automation: belangrijkste trend en uitdaging voor 2018
Marketing automation is ook dit jaar weer de belangrijkste trend waar e-mailmarketeers op willen gaan inspelen. Maar ook database en/of eventgestuurde campagnes en het 360-graden-klantprofiel zijn belangrijke trends. Marketing automation is niet alleen de belangrijkste trend, maar ook de belangrijkste uitdaging voor 2018. Overige uitdagingen zijn achtereenvolgend segmentatie, databasemanagement en data voor klantprofielen.

Mobile first
Net als vorig jaar worden de meeste e-mails geopend op mobiel. Er heeft zelfs een stijging plaatsgevonden. Vorig jaar werd 54,22% van de e-mails op mobiel geopend, dit jaar is dat 55,48%. Ook wordt er meer doorgeklikt op mobiel. Echter wanneer er op sector wordt ingezoomd, blijkt dat e-mails van bedrijven in de B2B-sector nog altijd meer worden geopend op desktop. Hoewel de meeste e-mails op mobiel worden geopend, optimaliseert 20% van de respondenten e-mails nog niet voor mobiel.

Betere resultaten transactionele e-mails
De cijfers en ratio’s van de transactionele e-mails zijn ten opzichte van vorig jaar bijna allemaal gestegen. Zo zijn de CTR en CTO ruim verdubbeld. Dit jaar worden transactionele e-mails ook voor het eerst meer geopend op mobiel dan op desktop. Waar vorig jaar nog 23,74% geopend werd op mobiel, is dat nu 51,54%.

Andere opvallende cijfers:
• De Open Ratio van e-mails in de B2B-sector is vooral hoog op zaterdag (33,80%) en zondag (33,60%).
• Het succes van een e-mail wordt voornamelijk op basis van de Click Ratio (69%), Open Ratio (66%) en conversie (65%) gemeten.
• Er heeft een verschuiving plaatsgevonden wat betreft populairste verzenddag. De woensdag (16,75%) is dit jaar het populairst.

De volledige E-mail Benchmark 2018 is te downloaden via: www.email-benchmark.nl.