Uit een kwalitatief onderzoek van online marketing platform SEMrush onder 150.000 willekeurige websites wereldwijd blijkt dat 42,5% te kampen heeft met gebroken interne links. Dit houdt in dat als mensen die zich op een website begeven op een link klikken, er in 42,5% van de gevallen niks gebeurt.

Vaak komt dit doordat de link typefouten bevat of dat de pagina waarnaar de link verwijst, niet meer bestaat. Bij interne links gaat het om links die verwijzen naar een site binnen hetzelfde domein. Gebroken interne links zijn het grootste probleem waarmee websites te kampen hebben. Backlinks en externe links zijn een belangrijke ranking factor voor Google. Een pagina die veel kwalitatieve externe links ontvangt, zal beter beoordeeld worden door Google en komt hoger in de Google zoekresultaten.

15 miljard links onderzocht

Het onderzoek omvatte in totaal 150.000 willekeurige websites met 175 miljoen webpagina’s en 15 miljard unieke links. Hierbij werd ook gekeken naar andere mogelijke problemen op websites, zoals externe links (links naar andere websites), het aantal onpage links (links op een pagina) en redirects (verwijzing naar andere pagina).

Olga Andrienko, Head of Global Marketing van SEMrush over gebroken links: “Backlinks of externe links zijn een belangrijke ranking factor. Dit betekent dat als een pagina veel externe verwijzingen ontvangt, het automatisch hoger wordt geplaatst in de zoekresultaten van Google. Interne links krijgen veel minder aandacht terwijl ze voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het soepel functioneren van een website — van doorzoekbaarheid door zoekmachine-bots tot de verdeling van de ranking autoriteit onder de webpagina’s van een website.”

Gebroken externe links

40.5% van de websites heeft één of meerdere gebroken externe links. Per website is gemiddeld 1.37% van de externe links gebroken. Concreet houdt dit in dat gelinkte pagina’s van verschillende domeinen niet meer verbonden zijn. Dit is een signaal aan Google dat de pagina waarnaar de link verwijst, van lage kwaliteit is.

Foutieve verwijzingen

Permanente of tijdelijke redirects zijn verwijzingen van een webpagina naar een andere webpagina. Bij 8.58% van de onderzochte websites veroorzaken redirects een oneindige loop. Kortom, doordat een redirect naar een redirect verwijst, blijft de bezoeker in een loop hangen. Maar ook tijdelijke redirects veroorzaken problemen: 32.2% van de websites gebruikt tijdelijke redirects. Google indexeert dan zowel de originele als de pagina waarnaar verwezen wordt.. Dit is niet altijd even gunstig voor de ranking van een webpagina.  Ook permanente redirects veroorzaken problemen. Dit geldt voor 74.9% van de onderzochte pagina’s. Permanente redirects sturen de Pagerank (beoordeling door Google) door naar een andere pagina en vragen Google om uit de indexering gehaald te worden. Dit wordt echter problematisch op het moment dat er beperkt crawlbudget wordt ingezet. Dan kan het zijn dat belangrijke pagina’s niet worden geïndexeerd.

Nofollow attributes

Als een pagina verwijst naar een intern of externe pagina die niet geïndexeerd dient te worden, bijvoorbeeld als die verwijzen naar invulformulieren, dan kan de nofollow attribute gebuikt worden. Dit is een signaal aan zoekrobots om de link niet te volgen bij het indexeren. Nofollow attributes op een webpagina zorgen ervoor dat er PageRank-punten worden afgetrokken van het totaal. Dit is een zeer onwenselijke situatie. Bij 28.4% van de onderzochte interne links en 36.3% van de externe links was sprake van nutteloze nofollow attributes.

Verweesde webpagina’s

Webpagina’s die wel bestaan maar waarnaar niet gelinkt wordt, hebben twee nadelen. Ten eerste zorgen die voor vreemde, alleenstaande pagina’s op de sitemap. Ten tweede dienen ze geen doel terwijl ze wel geïndexeerd worden. Bij 84,1% van de onderzochte websites was sprake van verweesde webpagina’s.

Pagina te diep

Webpagina’s mogen niet meer dan drie stappen van de homepage liggen. Meer stappen zorgt voor een slechte beoordeling door Google. Bij 47,5% van de onderzochte websites lagen webpagina’s dieper dan drie kliks van de homepage

Te weinig binnenkomende links

Als een webpagina meerdere inkomende links heeft, dan heeft dat een positief effect op de vindbaarheid en autoriteit van een pagina. Pagina’s met één inkomende interne link bestaan er nog volop. Bij 88.8% van de websites is dit het geval. En als er dan al gelinkt wordt, is het zaak dat dit gebeurt vanaf een webpagina met hoge autoriteit.