Het merendeel van de Nederlandse consumenten is niet geïnteresseerd in Google Glass. Er is geen behoefte aan of men vindt het gevaarlijk. Daarnaast maakt een groot deel van de Nederlanders zich zorgen over privacy wanneer Google Glass in het straatbeeld op zal duiken. Dit blijkt uit marktonderzoek onder 1.008 Nederlandse consumenten door onderzoeksbureau Multiscope.

Google Glass is bekend, interesse nihil
Vier van de vijf Nederlanders hebben weleens van Google Glass gehoord en bijna twee derde weet daadwerkelijk wat Google Glass is. Echter het overgrote deel van de consumenten (83%) is niet geïnteresseerd in Google Glass. De belangrijkste redenen zijn dat men er geen behoefte aan heeft, het afleidt bij gebruik, het gevaarlijk is of dat men geen bril wil dragen. Bovendien geeft 41% aan zich zorgen te maken over de eigen privacy als ze zelf Google Glass zouden gebruiken. Mannen hebben meer interesse in Google Glass dan vrouwen (23% vs. 11%). Onder jongeren (22%) is de interesse groter dan onder ouderen 50 plussers (17%). Van de geïnteresseerden zou 8% binnen nu en een half jaar een Google Glass willen kopen.

Interessant voor navigatie, foto’s maken en filmen.
Geïnteresseerden vinden Google Glass een leuke gadget, handig en het biedt veel nieuwe mogelijkheden. Interessante functionaliteiten van Google Glass zijn navigatie (51%), foto’s maken en bekijken (40%) en filmen (38%). Minder interesse heeft men in het ontvangen en versturen van e-mails (19%) en gebruik van social media apps (16%). Consumenten hebben € 100 tot € 130 over voor Google Glass. Dit bedrag ligt ver van huidige verkoopprijs van $ 1.500.

Negatief ten opzichte van gebruik Google Glass door anderen
Nederlanders verwachten dat over twee jaar ongeveer 15% van de consumenten Google Glass gebruikt. Men verwacht dat het vooral door anderen gebruikt wordt om foto’s te maken en te filmen. Drie op de vier Nederlanders staat negatief tegenover het gebruik van Google Glass door anderen. Bijna tweederde (63%) is bang dat hun privacy wordt aangetast door de mogelijkheid om te fotograferen en te filmen. Acht op de tien Nederlanders geven aan op de hoogte te willen zijn wanneer ze gefilmd of gefotografeerd worden. Vier op de tien mensen vinden ook dat iemand met Google Glass de toegang tot openbare ruimtes mag worden ontzegd. Naast de angst voor aantasting van privacy vinden Nederlanders het gebruik van Google Glass door anderen gevaarlijk omdat het afleidt, bijvoorbeeld in het verkeer. Bovendien verwachten consumenten dat het sociale contact minder wordt, omdat anderen te veel hun aandacht bij de bril hebben.

Methodiek en verantwoording
De cijfers uit dit marktonderzoek zijn tot stand gekomen door een grootschalige peiling onder het Multiscope online consumentenpanel, waarbij 1.008 consumenten het onderzoek volledig hebben ingevuld.

Bron: Multiscope

Photo: schill (cc)