Niet design maar functionaliteit en gebruiksgemak zijn bepalend voor de adoptie van slimme horloges. Dat blijkt uit een onderzoek van PwC i.s.m. onderzoeksbureau Veylinx onder bijna 900 Nederlandse consumenten. De belangrijkste reden om een slimme horloge te kopen is functionaliteit, gevolgd door gebruiksgemak. Design, merk en status spelen een ondergeschikte rol. De verwachte adoptie van slimme horloges is veelbelovend. Bijna een kwart van de ondervraagden verwacht in 2016 minimaal evenveel gebruik te maken van een slim horloge als van een tablet.

‘Hoewel horloges veel raakvlak hebben met de modewereld, leert dit onderzoek dat het succes van de smartwatch vooral afhankelijk is van technologische mogelijkheden’, zegt technologiespecialist Jheroen Muste van PwC. ‘Slimme horloges moeten bovendien vooral gemakkelijk in het gebruik zijn. Status en design spelen veel minder een rol. Consumenten worden met name getrokken door de hoeveelheid aan functionaliteiten en niet door een specifieke toepassingsvorm, zoals sociale of sportieve doeleinden.’

Draagbare technologieën (wearables) vormen een nieuw middel om onder meer persoonlijke data te verzamelen zoals hartslag en bloedsuiker, maar zullen gaandeweg hun intrede doen in een snel uitbreidend palet aan gemaksfuncties. Uit het onderzoek blijkt dat data veiligheid geen grote drempel is voor adoptie: voor slechts 4% vormt (gebrek aan) data veiligheid de belangrijkste reden om geen smartwatches te kopen. ‘Waarschijnlijk omdat men ze associeert met andere apparaten die men al vertrouwt, zoals smartphones en tablets’, aldus Muste. Het wachten is volgens hem op de “killer app”, die net als de smartphone de smartwatch tot een “need to have” maakt. Ook ziet hij veel potentieel in zakelijke toepassingen.

Volgens het onderzoek is één op de vijf respondenten bereid om in ruil voor een wearable zijn of haar zorgverzekeraar toegang te verlenen tot persoonlijke data. De ondervraagden geven minder snel toegang tot data aan hun werkgever: één op de zes respondenten (16%) is hiertoe bereid.

PwC berekende ook de bereid tot betalen voor de maandag gelanceerde Apple Watch. Jheroen Muste: ‘Uit de analyses blijkt dat de betalingsbereidheid voor de Apple Watch gemiddeld genomen onder het verwachte prijsniveau ligt. We kunnen hier echter niet de conclusie aan verbinden dat de Apple Watch geen succes wordt. Uit het verleden is namelijk gebleken dat Apple uitstekend in staat is om vraag naar hun producten te creëren zodra de marketingmachine op stoom is.’

In april publiceert PwC haar volledige onderzoek naar wearables.

photo:intelfreepress(cc)