Online video advertising groeit gestaag door. Maar liefs 84% van de marketeers ziet online video snel belangrijker worden in de marketingmix. Vier op de tien (42,6%) marketeers zetten nu al video ads in. Nog eens ruim een vijfde (22,1%) wil dat de komende twaalf maanden gaan doen. Dat blijkt uit een onderzoek van MediaScience, uitgevoerd door Adformatie, onder de top-1000 adverteerders.
Sterke groei bestedingen verwacht.

Het onderzoek vond plaats onder 135 marketeers. Ruim een derde (36%) ziet een sterke toename van de bestedingen aan online video advertising in de komende één tot twee jaar. Nog eens bijna de helft (48,3%) ziet een beperkte toename van het budget voor video ads.

René Zeedijk, Managing Partner MediaScience: ‘We zijn heel trots dat we met dit onderzoek weer een stukje inzicht kunnen geven in de huidige status van videomarketing. Videomarketing is een creatief en effectief middel dat zich steeds meer ontwikkelt tot een musthave binnen een effectieve marketingstrategie. Niet alleen voor branding, maar ook voor performance wordt video steeds vaker ingezet. Door middel van dit onderzoek krijgt videomarketing de aandacht die het verdient en helpt het marketeers deze vorm optimaal te (gaan) benutten.’

(Nog) geen verdringing tv-reclame

De stijgende bestedingen aan online video advertising gaan (nog) niet ten koste van de budgetten voor televisiereclame, volgens zes van de tien ondervraagde marketeers (60%). Bij vier op de tien adverteerders is dat inmiddels wel het geval. Twee derde van de marketeers (66,7%) hevelt 0 tot 25% van het tv-budget over naar online video. Circa een derde zet inmiddels 100% van het tv-budget in voor video ads.

YouTube en Facebook belangrijkste platforms

Marketeers gebruiken YouTube het vaakst voor online video advertising (genoemd door 86,4%), op de voet gevolgd door Facebook (81,4%). Op de derde plaats (met 64,4%) komen de eigen kanalen van de organisatie, zoals websites. Op grote afstand volgen video on demand-platforms als RTL XL (28,8%), Uitzending Gemist (22%) en Kijk (3,4%).

Meest tevreden over integratiegemak en meetbaarheid

Zeven op de tien marketeers (70,6%) staan positief tot zeer positief ten opzichte van de mogelijkheden van online video advertising. Ze zijn het meest tevreden over het integratiegemak van video in online campagnes en de meetbaarheid van video’s ads. Iets minder hoog scoren de vindbaarheid van online video’s, het gebruiksgemak van videoplatforms, de impact van online video advertising binnen de marketingmix en de prijs.

Grootste obstakel: effectiviteit

Onvoldoende effectiviteit is het belangrijkste motief om geen online video advertising in te zetten, aldus zeven van de tien marketeers (71,4%). Een tweede obstakel is de prijs: 28,6% van de marketeers vindt de productie van videomateriaal duur. Soms vormen de marketeers ook zelf het obstakel: 14,3% geeft aan niet bekend te zijn met de mogelijkheden van online video advertising.

photo:17088227@N00(cc)