Programmatic buying;  of met andere woorden geautomatiseerde inkoop van advertentieruimte zoals banners en video uitingen is ook in toenemende mate populair op mobiele devices. 75% van de adverteerders koopt online advertentieruimte al geautomatiseerd in, waarvan 57% op mobiel. Van deze 57% wordt 35% van de advertentieruimte ingekocht door een (media)bureau, 26% door een DSP, en 19% van de adverteerders laat advertentieruimte door een trading desk inkopen.Programmatic buying is een techniek die het mogelijk maakt om campagnes realtime te optimaliseren van first party data(eigen data) en third party data(externe data). Op basis hiervan kan elk individu binnen de doelgroep benaderd worden in plaats van bulk inkoop.

De top 5 verticals/ adverteerders sectoren waar op dit moment het meest gebruik wordt gemaakt van programmatic buying zijn:

1. Telecommunicatie
2. Retail
3. Entertainment
4. Dating
5. Automotive

Bekijk de overige 5 verticals in onderstaande infographic.

MobileAdvertising. Programmatic buying