Een van de krachten van  push notificaties is  om bezoekers die je app hebben verlaten te verleiden terug te keren en zo opnieuw in aanraking te laten komen met je app. Het verzenden van algemene meldingen naar al je gebruikers is hierbij natuurlijk een slechte strategie. Net iets meer dan de helft van app gebruikers vinden het prima om push meldingen te ontvangen. Deze gebruikers moet je koesteren en op maat gesneden persoonlijke betekenisvolle berichten sturen. Zo stimuleer je engagement met de app en krijg je verloren bezoekers terug die de app wel hebben gedownload maar tot nu toe niet zijn teruggekeerd. Onder de app gebruikers die push meldingen toestaan gebruikt 11% een app slechts een enkele keer. Vergeleken we dit met gebruikers die de push meldingen niet toestaan is dit een stuk hoger namelijk 21%. Meer over push meldingen in onderstaande infographic.

Bron: Localytics

power_of_push