e-Village publiceert vandaag de 13e editie (2016) van de E-mail Benchmark, het periodieke onderzoek naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van e-mailmarketing. Ook dit jaar laat de E-mail Benchmark weer een paar opvallende uitkomsten zien. Zo presteren zakelijke e-mails zowel op het gebied van opens en clicks beduidend beter dan e-mailcampagnes in de consumentenmarkt. Ook blijkt dat in tegenstelling tot alle verwachtingen het merendeel van de unieke opens nog steeds op een desktop wordt gedaan in plaats van op een mobiel device. En voor maar liefst 78% van de marketeers neemt e-mail dit jaar een belangrijkere plaats in binnen de marketingmix dan twee jaar geleden. 

Budgetten voor e-mailmarketing stijgen

Jaarlijks neemt het belang van e-mailmarketing toe. Voor maar liefst 78% van de marketeers neemt e-mail dit jaar een belangrijkere plaats in binnen de marketingmix dan twee jaar geleden. En dat ziet men terug in de budgetten. 39% van de respondenten geeft aan dat het budget voor e-mailmarketing in 2016 zal stijgen. Voor 6% is dit, alleen voor e-mailmarketing, zelfs een budget van 250.000 euro. Het segment daaronder, met 100.000 tot 250.000 euro per jaar, wordt gehaald door 10%. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2015 toen dit percentage nog 3% was. 12% van de marketeers mag jaarlijks zo’n 50.000 tot 100.000 euro aan e-mailmarketing uitgeven (9% in 2015), en 8% heeft een budget van 25.000 tot 50.000 euro (7% in 2015). 

Zakelijke e-mails scoren beduidend beter dan e-mails gericht op consumenten

Opvallend in de E-mail Benchmark van 2016 zijn de wezenlijke verschillen in zakelijke e-mails en e-mails gericht op consumenten. Zo scoort het zakelijk e-mailverkeer in 2015 op zowel relevantie, opens en clicks beter dan e-mails gericht op consumenten, en ligt de open rate van zakelijke e-mails in 2015 op 31,55% ten opzichte van 22,20% bij e-mails gericht op consumenten. Ook zijn er stevige verschillen zichtbaar op het gebied van Click Through Rate (CTR). Zagen we deze ontwikkeling in 2013 voor het eerst, in 2014 en 2015 heeft deze trend zich doorgezet. In zakelijke e-mails wordt een stuk beter doorgeklikt (5,85%) dan in e-mails gericht op consumenten (3,84%). Het is de zakelijke markt in 2015 ook gelukt om steeds relevanter te communiceren. De gemiddelde Click To Open (CTO) van zakelijke e-mails is 18,54%, ten opzichte van 17,28% bij e-mails gericht op consumenten. 

Kantelpunt mobiele opens nog (steeds) niet bereikt 

Ondanks alle verwachtingen hebben de mobiele opens nog steeds niet de desktop gepasseerd. Maar de markt is nog nooit zo dicht bij het omslagpunt geweest! E-mails worden nu bijna even vaak op mobiele devices geopend als op een desktop. Ruim 49,79% van de unieke opens wordt op een mobiel device gedaan. Wederom een stijging ten opzichte van de 45% in 2014, maar de opens op mobiele devices overtreffen nog steeds niet de opens op een desktop (50,21%).

De grootste uitdaging van 2016: marketing automation 

De belangrijkste uitdagingen voor marketeers in 2016 draaien om relevantie en resources. Ruim 33% van de ondervraagden ziet marketing automation als de belangrijkste uitdaging van het jaar. Gevolgd door resources; voldoende tijd kunnen investeren in e-mailmarketing, genoemd door 24% van de respondenten. De derde uitdaging van marketing Nederland is in 2016 databasemanagement (22%), waarmee bedoeld wordt dat men meer inzicht wil verkrijgen in de database (nieuwe aanmelders, inactieven etc.) welke zij vervolgens kunnen gebruiken voor optimalisatie. Drie uitdagingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en samen de cirkel weer rond maken.

Andere opvallende cijfers:

  • Voor het derde achtereenvolgende jaar is e-mailmarketing het belangrijkste online marketingkanaal (69%). De tweede plek wordt ingevuld door SEO met 45%. SEA/Adwords staat op nummer drie met 39%
  • Ondanks dat e-mailmarketing het ideale communicatiekanaal is om resultaten te meten blijkt uit de Benchmark dat 20% geen A/B testen uitvoert en 41% dit soms doet. Een gemiste kans
  • In de zakelijke markt is de CTO op een desktop beduidend hoger dan op een mobiel device. De verhouding is zelfs ruim 70% desktop en bijna 30% mobiel.
  • De gemiddelde CTR is in 2015 (3,88%) gedaald ten opzichte van 2014 (4,43%).
  • De piek van het aantal e-mailverzendingen ligt net als andere jaren nog steeds op vrijdag. 

 

Samenvatting-email_benchmark-2016

Over de E-mail Benchmark

De cijfers uit de E-mail Benchmark zijn samengesteld uit meer dan 3,5 miljard e-mails en ruim 8.500 campagnes van 750 sterke online spelers in Nederland. In totaal komen 17 verschillende branches aan bod. Hierdoor kunnen marketeers de resultaten in de benchmark altijd met hun eigen situatie vergelijken. Alle cijfers zijn uitgesplitst naar zowel de business-to-business (B2B) als de business-to-consumer markt (B2C)