In het eerste kwartaal van 2016 bezat 55 procent van de 70-79 jarigen met een mobiele telefoon een smartphone. De groei in smartphonepenetratie in Nederland is voornamelijk uit deze groep afkomstig, nu het merendeel van de mensen uit jongere leeftijdsgroepen al over een smartphone beschikt. Dat blijkt uit de meest recente, gratis te downloaden, TP:Basics-editie, die inzoomt op de smartphonepenetratie in Nederland.

Uit de nieuwste TP:Basics blijkt dat de smartphonepenetratie nog altijd leeftijdsgebonden is: 96 procent van de 12- tot en met 19-jarigen heeft een smartphone, versus iets meer dan de helft van de 70- tot en met 79-jarigen (55%). In de eerste editie van TP:Basics uit Q2, 2015 lag de smartphonepenetratie voor 70- tot en met 79-jarigen nog op 47 procent. Er is dus wel duidelijk sprake van een groeiende penetratie onder ouderen.

Groot verschil tussen mannen en vrouwen 

In deze eerste editie was er voor deze leeftijdsgroep (70-79 jaar) een groot verschil te zien tussen mannen en vrouwen bij het bezit van een smartphone: 54 procent voor mannen versus 37 procent voor vrouwen. In de laatste smartphone-editie van TP:Basics is te zien dat het verschil van 17 procentpunten gedaald is naar vijf procentpunten (57% versus 52%). Hieruit blijkt dat de smartphonepenetratie onder vrouwen van 70- tot en met 79-jarigen de grootste stijging laat zien in de afgelopen kwartalen.

Ook bij 50- tot en met 69-jarigen ligt de smartphonepenetratie voor mannen hoger dan voor vrouwen. Bij 12- tot en met 19-jarigen is het tegenovergestelde te zien. In deze groep heeft 98 procent van de vrouwen een smartphone, tegen 94 procent van de mannen.

Groei smartphonepenetratie vlakt af

In het eerste kwartaal van 2016 bezat 86 procent van alle Nederlanders met mobiele telefoon een smartphone. Twee jaar geleden lag de smartphonepenetratie nog 16 procentpunten lager, op 70 procent. Sindsdien is het aandeel Nederlanders met een smartphone continue gestegen, al lijkt deze groei nu af te vlakken.

De vorige TP:Basics-editie toonde een smartphonepenetratie van 85 procent: een verschil van één procentpunt ten opzichte van Q1 2016. Van Q1 2014 naar Q1 2015 was er nog een groei te zien van negen procentpunten, in Q1 2015 naar Q1 2016 was dit twee procentpunten lager met een groei van zeven procentpunten (van 79% naar 86%).

Meer smartphones bij hoger opgeleide vrouwen

Ook blijkt de smartphonepenetratie bij lager opgeleiden nog altijd iets lager te liggen dan gemiddeld: 81 procent van de lager opgeleiden heeft een smartphone. Voor midden- en hoog opgeleiden ligt dit percentage op respectievelijk 87 en 88 procent. 90 procent van de hoger opgeleide vrouwen heeft een smartphone versus 86 procent in de markt.

Gratis te downloaden

Telecompaper biedt met TP:Basics beknopte, gratis te downloaden kwartaaloverzichten van het smartphone- en tabletbezit in Nederland. Handig voor bedrijven en organisaties die bijvoorbeeld smartphones en tablets verkopen, die apps maken of die via mobiele apparaten contact onderhouden met hun klanten.

TP:Basics komt twee keer per kwartaal uit, één keer over smartphones en één keer over tablets. Het nieuwste smartphone-overzicht is te downloaden op de website van Telecompaper. De meest recente tablet-versie is hier te downloaden. Voor het downloaden is een eenmalige gratis registratie voldoende. Zodra er een nieuwe editie van TP:Basics uitkomt, brengen we u hier via een e-mail van op de hoogte.