Een goede reputatie is gebaseerd op zeven pijlers. Voor elk van deze pijlers moet de organisatie voldoen aan de verwachtingen die de stakeholder heeft van de organisatie ten aanzien van deze pijler.

Deze 7 pijlers zijn:

reputatiepijlers

De mate waarin een organisatie echter aan de verwachtingen kan voldoen is weer afhankelijk van het gedrag van de organisatie, de communicatie van de organisatie, en de context waarbinnen de organisatie opereert (en de wijze waarop de organisatie omgaat met de sociale context).

Gedrag heeft de grootste invloed op de reputatie van een organisatie. Toch kunnen wij deze als communicatiespecialisten niet altijd beinvloeden. Waar wij ons wel op kunnen richten is zorgen dat de communicatie excellent is.

reputatie

Uit onderzoek is gebleken dat organisaties met een hore score op reputatie, hun communicatie ook goed op orde hebben op de volgende punten, wij noemen deze communicatiedragers:

1.De organisatie communiceert eerlijk en transparant
2.De communicatie uitingen zijn consistent
3.De organisatie is door haar communicatie goed zichtbaar voor de buitenwereld
4.De organisatie onderscheidt zich duidelijk door middel van haar communicatie
5.De organisatie komt authentiek over door hoe en wat zij communiceert.
6.Daarnaast is het aangaan van de dialoog (of responsiveness) belangrijk voor een goede communicatie.

Bron: Reputatiemanagement, F.Peters/Cees van Riel/Reputation Institute