E-Village publiceert vandaag de 11e editie (2014) van de E-mail Benchmark, een periodiek onderzoek naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van e-mailmarketing. Een vergelijking met vorige edities laat een paar opvallende uitkomsten zien. Zo geeft 43% van de marketeers aan dat zij in 2014 meer gaat investeren in e-mailmarketing ten opzichte van 2013. En mobiel kan absoluut niet meer worden genegeerd. Ruim 42% van de unieke opens wordt op een mobiel device (mobiele telefoon of tablet) gedaan. 

Focus ligt op e-mailmarketing

84% van de marketeers geeft aan dat zij zich in 2014 massaal gaat bezighouden met e-mailmarketing. E-mailmarketing laat hiermee andere digitale kanalen als SEO (63%), SEA (40%) en social media (37%) ver achter zich. De drie belangrijkste uitdagingen in 2014 draaien specifiek om relevantie en conversie. De marketeer wil vooral beter segmenteren om relevante content te versturen (74%). Daarnaast wil 44% databases koppelen zodat er betere klantprofielen kunnen worden opgebouwd. Ook hoog op de agenda staat conversie-optimalisatie van zowel e-mails als landingspagina’s (41%).

Open ratio stijgt

Ondanks de veelal negatieve berichtgeving in de media toont de benchmark aan dat de open ratio stijgt. Was in 2012 de gemiddelde open ratio nog 23,86%, in 2013 is deze gestegen naar 25,13%. Hiervan wordt ruim 42% van de unieke opens op een mobiel device (mobiele telefoon of tablet) gedaan. Een andere opvallende ontwikkeling is dat ondanks dat 75% van de marketeers aangeeft dat zij een aparte strategie voor e-mailmarketing heeft, slechts 31% gebruikt maakt van tests om de e-mailconversie te optimaliseren. Daarnaast geeft maar 17% aan voldoende tijd te hebben om e-mailresultaten te analyseren en conclusies te trekken.

Andere opvallende cijfers

-]31% van de marketeers verstuurt e-mailings op basis van klantgedrag.
-Conversie geldt als belangrijkste meetpunt voor het succes van een e-mail (68%).
-Er zijn grote verschillen zichtbaar in open ratio’s tussen branches: Zorg & Welzijn (69%), Finance (66%), Energie (63%) en Overig (65%).
-De gemiddelde CTR is in 2013 (3,51) flink gedaald ten opzichte van 2012 (4,43%).

Over de E-mail Benchmark

Het onderzoek is uitgevoerd door E-Village en behandelt alle aspecten van het e-mailmarketingvakgebied. In totaal komen 20 verschillende branches aan bod. Hierdoor kunnen marketeers de resultaten in de benchmark altijd met hun eigen situatie vergelijken. Alle cijfers zijn uitgesplitst naar zowel de business to business (B2B) als de business to consumer markt (B2C).

De E-mail Benchmark 2014 kunt u hier downloaden.