MillennialMedia vroeg het ontwikkelaars middels een enquête in november 2013. In ieder geval blijkt dat 80% van de ontwikkelaars voor zich zelf werkt of in dienst is bij een kleine organisatie van maximaal negen werknemers. Allen voorspellen te gaan groeien in 2014 en hiervoor hun teams uit te breiden. Al deze ontwikkelaars zullen dit jaar nog meer apps gaan publiceren in vergelijking tot 2013. Maar liefst 60% geeft aan vijf of meer apps in een app store te lanceren dit jaar. Vorig jaar gaf nog maar 36% aan voor vijf of meer apps te gaan.

Gevraagd naar de doelen en strategieën voor 2014 geeft 56% aan als primair doel nieuwe applicaties ontwikkelen te hebben. Maximaliseren van de omzet komt op de tweede plaats met 16%. Naast het vergroten van de omzet is ook gebruikers ervaringen verzamelen voor analyse en het verhogen van het aantal app downloads van belang voor ontwikkelaars in 2014.

Het overgrote deel (90%) van de ontwikkelaars geeft aan dat meer dan de helft van hun apps advertising als verdienmodel heeft. Ruim de helft (56%) verwacht dat de in-app advertising omzet zal groeien in 2014. 88% van de in-app ad mogelijkheden is dan ook helemaal klaar voor rich media en video advertising. Ook de ontwikkelaars die momenteel nog geen energie steken in het terug verdienen van hun tijd zullen dit in 2014 gaan doen.

Bron: MillennialMedia